ẢNH ĐẸP

QL 14 6

QL 14  đoạn qua xã Đắk Gằn huyện Đakmil tỉnh ĐăkNông 

Sand dun

Chuyển tải dự án Nhà máy Hyosung – 2018

Do tai Oct

Chuyển tải dự án Nhà máy Hyosung – 2018

PVD night

Thi công bất thấm đêm dự án Nhà Máy PP Hyosung – 2018

G2

Thi công đê bao tạm cảng Gemalink – 2018

G3

Bơm cát gia tải cảng Gemalink – 2018

G4

Lu mặt cát sau khi dỡ tải cảng Gemalink 2018

water steam

Ảnh bơm cát tại nhà máy Hyosung – 2018

Hyosung 2

Gia tải Nhà máy Hyosung – 2018

Cang

Đóng cọc cầu cảng Hyosung – 2018