ẢNH ĐẸP

QL 14  đoạn qua xã Đắk Gằn huyện Đakmil tỉnh ĐăkNông  Chuyển tải dự án Nhà máy Hyosung – 2018 Chuyển tải dự án Nhà máy Hyosung – 2018 Thi công bất thấm đêm dự án Nhà Máy PP Hyosung – 2018 Thi công đê bao tạm cảng Gemalink – 2018 Bơm cát gia tải…

Xem thêm