NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐT830 & ĐT824 TỪ CẦU AN THẠNH ĐẾN THỊ TRẤN ĐỨC HÒA TỈNH LONG AN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT

Nhà đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương và Công ty Cổ phần Bamboo Capital
Nhà thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương
Tổng mức đầu tư: 1.079 tỷ đồng
Địa điểm: Tỉnh Long An
Thời gian: 2016 – 4/2018
Phạm vi công việc: Chiều dài tuyến đường 23.16 Km và 8 cầuKhoi cong

Lễ khới công Dự án – tháng 11 năm 2016

QL 14 5

Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830 – 2017

Tham nhua

Thảm nhựa

Mo rong duong

Mở rộng mặt đường

Cau

Xây mới 8 cầu trên toàn tuyến 30km