ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ 3 – GÓI THẦU: XỬ LÝ NỀN ĐƯỜNG D2 & D3

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Bình
Giá trị hợp đồng: 84 tỷ đồng
Địa điểm: Bà Rịa – Vũng Tàu
Thời gian: 2017
Phạm vi công việc: Đóng bấc thấm đứng PVD, đóng bấc thấm ngang PHD, đào đắp, đắp cát gia tải, quan trắc lún.