ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN KM1793+600 ĐẾN KM1824 TỈNH ĐẮKNÔNG THEO HÌNH THỨC BOT

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Toàn Mỹ 14 và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương
Nhà thầu: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương
Giá trị hợp đồng: 1.020 tỷ đồng
Địa điểm: tỉnh Đắk Nông
Thời gian: 2013 – 2015
Phạm vi công việc: Tổng chiều dài tuyến khoảng 29,312 Km


QL14 Bai vl

Bãi tập kết vật tư cho dự án

QL14 TCC

Thi công cống thoát nước

QL14 TCMD

Thi công lớp đá dăm 

QL14 1000

Một đoạn đường sau khi hoàn thiện