HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

Chung tay xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân ung thư nghèo


FB team

Đội bóng chi nhánh Phú Mỹ Vs đội công trình Cảng SG Hiệp Phước

Ninh chu 2011

Team building Ninh Chữ năm 2011