KHU THƯƠNG MẠI DÂN CƯ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ XÃ VỊ TÂN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Liên Minh
Giá trị hợp đồng: 176 tỷ đồng
Địa điểm: TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Thời gian: 2020
Phạm vi công việc: San lấp mặt bằng, hệ thống đường giao thông và các đấu nối, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống cấp nước – PCCC, hệ thống chiếu sáng, vỉa hè – cây xanh và các công viên, hệ thống cấp điện