Tầm nhìn, xứ mệnh, giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ HỆ GIÁ TRỊ CÔNG TY

Tầm nhìn

Mục đích của chúng tôi là trở thành một trong những công ty xây dựng được khách hàng tín nhiệm tại Việt Nam. Không chỉ đem lại nhưng điều tốt đẹp cho khách hàng, Công ty còn tạo cơ hội và niềm tự hào cho đội ngũ nhân viên của mình khi làm việc tại Công ty.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Công ty Băng Dương là đem lại những giải pháp và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng những kỳ vọng từ khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh của mình.

Chúng tôi đánh giá sự thành công của mình dựa trên thành công của đối tác và khách hàng. Sự thành công đó dựa trên các yếu tố về chất lượng, đảm bảo sự an toàn trong quá trình thi công và sử dụng, đúng tiến độ, giá thành phù hợp … của sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi phục vụ khách hàng.

Hệ giá trị

Sự tôn trọng: Chúng tôi tôn trọng pháp luật và cộng đồng, tôn trọng khách hàng và đối tác, tôn trọng cổ đông và nhân viên công ty.

Sự tin cậy: Chúng tôi tin rằng trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch với đối tác khách hàng và nhân viên của mình… Công ty Băng Dương xem trung thực là một trong những tiêu chí hàng đầu trong công việc và đánh giá.

Làm việc nhóm: Chúng tôi luôn khuyến khích sự phối hợp giữa các bộ phận của nhân viên trong công ty, làm việc nhóm giúp chúng ta có được nhiều ý tưởng hay góp phần mang lại sự thành công cho Công ty.

An toàn lao động: Chúng tôi gớp phần xây dựng môi trường lao động an toàn cho các bên liên quan và các khu vực lân cận. Chúng tôi bảo vệ môi trường trong mọi điều kiện. Chúng tôi luôn cố gắng đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn xảy ra mất an toàn lao động và khắc phục kịp thời.